PRIVCACYBELEID VAN HEINKELKLUB DE KWAKEL

Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HEINKELKLUB DE KWAKEL (hierna: HKDK) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden

Indien je lid wordt van HKDK, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan HKDK verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Heinkelklub De Kwakel, Postbus 815, 0172-539931, KvK nr. 40533504
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via ledenadministratie@heinkelklubdekwakel.nl

2. Welke gegevens verwerkt HKDK en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, roepnaam, Heinkel voertuig type/kenteken
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer

2.2 HKDK verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,
– je naam, adresgegevens, e-mailadres, type/kenteken, geboortedatum en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, verjaardagskaarten en informatie over activiteiten van HKDK;
– je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,  bestellingen van clubartikelen af te wikkelen en te controleren.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HKDK en je te informeren over de ontwikkelingen van HKDK en daarna vernietigd

E-mail berichtgeving (opt-out):

HKDK gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HKDK  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3.Bewaartermijnen

HKDK verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HKDK passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HKDK gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een       bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van HKDK kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HKDK zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop HKDK je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ledenadministratie@heinkelklubdekwakel.nl

6. Wijzigingen Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.heinkelklubdekwakel.nl gepubliceerd.