Klub Historie

Heinkelklub “De Kwakel” is een landelijke vereniging van bezitters van Heinkelvoertuigen. Deze voertuigen, te weten scooters, dwergauto’s en bromfietsen werden in de vijftiger en zestiger jaren in Duitsland door de firma Heinkel gemaakt. Ernst Heinkel (1888-1958) had zich in de 2e wereldoorlog met de vliegtuigbouw bezig gehouden. Na de oorlog werd hem dit verboden. Hij begon na de oorlog met het ontwikkelen van allerlei motoren. Zo ontwierp hij o.a. motoren voor Saab, de Tempo matador, de Hanseat, de Viking en de Champion 500, om daarna over te gaan op de productie van voertuigen onder eigen naam. In 1953 ging de eerste Heinkelscooter in productie. In 1965 stopte de productie van de Heinkelscooter. Mensen hadden in die tijd wat meer geld te besteden. De auto kreeg de voorkeur boven de scooters. De scooter raakte in ongenade en veel Heinkelvoertuigen verdwenen in schuurtjes of werden gesloopt.

Zo rond 1977 bloeide het Heinkelgebeuren weer op. In De Kwakel, een plaatsje vlak bij Amsterdam werd ter ere van het 400-jarig bestaan van dat dorpje een optocht gehouden. Rinus van Zaal, inwoner van dat dorpje leek het een leuk idee om aan deze optocht een groot aantal van de Heinkels die hij had verzameld (zo rond de 100 stuks), deel te laten nemen. Deze opzet slaagde en was de aanzet tot de oprichting van Heinkelklub De Kwakel. Inmiddels is de club uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ongeveer 250 leden.