Inschrijfformulier voor het 13e internationale scootertreffen

3 t/m 6 juni 2022 (Pinksteren), thema “Cartoons” – maximum 200 deelnemers
Per deelnemende bestuurder/scooter één formulier invullen s.vp.

 

Het inschrijfgeld totaal heb ik bij het insturen van dit formulier zelf overgeschreven naar;
Rabobank rekening NL24 RABO 0363 5742 47 / BIC : RABONL2U
ten name van Heinkelklub “De Kwakel”  en vermeld uw naam en woonplaats

Algemene informatie: tel. +31(6)28488061 (Carole) / +31(297)534175 (Richard)
Of mail naar treffen@heinkelklubdekwakel.nl of scootertreffen@gmail.com

* LET OP! UW INSCHRIJVING IS PAS GELDIG ALS HET INSCHRIJFGELD IS ONTVANGEN*
**   IEDERE DEELNEMER IS HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR ONTSTANE SCHADE  **